Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci to bardzo częste schorzenie, które jest wykrywane już w momencie dorastania dziecka. Schorzenie ma bardzo charakterystyczne dla siebie objawy i niewątpliwie wymaga leczenia przez odpowiedniego specjalistę z tej dziedziny. Dziecko, u którego wykryty zostaje zespół nadpobudliwości psychoruchowej na ogół charakteryzuje się mało zdolności do kontrolowania się, a także pohamowania swoich emocji i energii, którą posiada.

Taka osoba nie potrafi skupić się na jednej czynności, a jego myśli są rozproszone, tak samo jak działania, które podejmuje. Nie można uznać, że są do końca skoordynowane. Impulsywność to kolejna kwestia, która charakteryzuje dziecko z ADHD. Jeżeli chodzi o życie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej to wszystko uzależnione jest od stopnia tego schorzenia, a także środowiska, w którym przebywa na co dzień dziecko, bowiem to może mieć znaczący wpływ na jego samopoczucie i jego dalszy rozwój lub właściwie jego brak. Jednym z elementów posiadanego ADHD jest zaburzenie koncentracji uwagi, które może objawiać się jako brak koncentracji na szczegółach, z czego mogą wynikać liczne błędy w zeszycie dziecka, które są wynikiem niedbałości z uwagi na posiadane schorzenie.

Jeśli dziecko wydawać by się mogło nie słucha zupełnie, co się do niego mówi, to być może jest pierwszy objaw owego schorzenia. W kwestii koncentracji uwagi kolejną sprawą jest tzw. zapominalstwo, bowiem dziecku z ADHD wielokrotnie zdarza się zapominać przyborów szkolnych, piórników, zeszytów, kredek czy plasteliny. To właściwie sytuacja, do której powinniśmy w tej sytuacji przejść do porządku dziennego.

Kolejne dwie sprawy, które należałoby poruszyć to nadruchliwość oraz impulsywność. Jeśli dziecko nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu i cechuje się nerwowymi ruchami rąk lub stóp (ewentualnie wspólnie tego i tego) możemy wstępnie podejrzewać to schorzenie, aczkolwiek wielokrotnie rodzice przesadzają i są pełni obaw w tym kontekście w stosunku do całkowicie zdrowego, ale aktywnego ruchowo dziecka.