Sposoby niwelowania zaburzeń w rozwoju społeczno-emocjonalnym

Odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny jest podstawowym warunkiem, które powinno spełniać dziecko, aby w pełni zasymilować się ze społeczeństwem i bez przeszkód żyć w otoczeniu innych osób. Podejmując kontakty z innymi ludźmi uczy się podstawowych zachowań, a jednocześnie uczy się roli, którą będzie pełnił w przyszłości w społeczeństwie.

Mówiąc w skrócie dostosowuje się do warunków, w których przyjdzie mu żyć samodzielnie. Ewentualne zaburzenia w rozwoju emocjonalno-społecznym są w stanie zniwelować rodzice, którzy odpowiednią opieką własną mogą pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju. Niezwykle ważnym miejscem, które ma znaczący wpływ na kształtowanie umiejętności i zdolności dziecka jest przedszkole, gdzie przebywa ono pod opieką wychowawcy, który poznaje go każdego dnia i stara się odpowiednio zadbać o jego rozwój.

Zabawy i gry o charakterze edukacyjnym, które organizowane są w przedszkolu w znacznym stopniu uczą dziecka prawidłowego myślenia, kontaktu z innymi uczestnikami zabawy oraz sposobów rozwiązywania problemów. Najprostszą metodą, jaką stosują przedszkolni wychowawcy jest zachęcanie dzieci do werbalizowania swoich uczuć i emocji, najczęściej za pomocą gestów lub prostych zdań.

Wychowawcy proponują dzieciom, aby wyraziły swój stan emocjonalny ruchami lub słowami kończąc na przykład zdanie: „Jestem zadowolony, bo…”. Kolejnym dobrym sposobem na zniwelowanie zaburzeń jest chwalenie dziecka i nie umniejszanie nawet najmniejszych osiągnięć, które powinny zostać docenione. Poczucie własnej wartości w momencie, gdy jesteśmy dziećmi to bardzo ważna kwestia, której nie możemy zaniedbać.

Dodatkowe, a więc fakultatywne zajęcia, w których może uczestniczyć dziecko jest równie dobrą formą rozwijania jego zdolności. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach tanecznych, muzycznych lub sportowych. Każde z nich jest świetnym rozwiązaniem, jednak musimy dokonać właściwego wyboru z uwagi na zainteresowania i podstawowe zdolności pociechy w wieku przedszkolnym.

Pamiętać należy także o tym, aby nie ustawić dziecku poprzeczki zbyt wysoko i nie wymagać zbyt wiele, gdyż świadomość niewywiązania się ze wszystkich oczekiwań może być dla niego druzgocąca.