Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny dziecka to czas pomiędzy trzecim, a siódmym rokiem życia, gdy dziecko w bardzo dużym stopniu rozwija się fizycznie, co jednocześnie czyni ten okres bardzo ważnym w kontekście jego dalszej przyszłości. Z informacji naukowych wynika, że największy wzrost dziecka odbywa się pomiędzy drugim, a trzecim oraz piątym, a szóstym rokiem dziecka. Zmianie ulega również kościec i muskulatura ciała, która w znacznym stopniu poprawia się i rozwija.

Na początku dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się wrażliwym i giętkim kośćcem. W dodatku nie możemy dostrzec jakichkolwiek krzywizn kręgosłupa, które mogą wykształcić się w późniejszym okresie w skutek nieprawidłowej postawy ciała. Na wadliwą postawę ciała ogromny wpływ mogą mieć nierównomierny rozkład ruchu i spoczynku przedszkolaka, a także brak higieny w kontekście odzieży, obuwia i innych środków oraz tkanin używanych przez dane dziecko na co dzień.

Niesamowitego przyrostu mięśni dziecko odnotowuje pomiędzy wspomnianym piątym, a szóstym rokiem życia. Przyrost mięśni nie jest jednoznaczny z tym, iż dziecko w tym wieku może wytrzymać większy wysiłek fizyczny aniżeli wcześniej lub przyjąć na siebie większe obciążenia. W tym wieku niewystarczająco mocne są więzadła dziecka, które mogą być przyczyną wielu bolesnych urazów i kontuzji, które mogą trapić naszą pociechę nawet do końca życia. W tym czasie rozwijają się także kluczowe narządy wewnętrzne, tj. płuca, układ pokarmowy lub serce.

Najprościej rzecz ujmując organizm przedszkolaka dąży do swojego pierwowzoru, a więc upodabnia się z każdym kolejnym dniem do organizmu osoby dorosłej. Biorąc pod uwagę rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym to zaobserwować można zdecydowanie mniejszą gwałtowność w tym aspekcie. Rozwój bez wątpienia można nazwać systematycznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na precyzję i sposób wykonywania poszczególnych ruchów.

Z każdym kolejnym rokiem dziecko posiada kolejne umiejętności i potrafi na przykład skoordynować ruchy do tego stopnia, aby wykonywać jak najmniej zbędnych w celu wykonania danej czynności.