Rola wychowawcza przedszkola w kształtowaniu dziecka

Rozwój człowieka trwa przez całe życia, ale nie da się ukryć, że najbardziej spektakularny oraz najszybszy jest kiedy człowiek jest jeszcze dzieckiem. Wtedy zmiany w zachowaniu są najbardziej widoczne i zachodzą najszybciej. Rozwój jest bowiem zmianą sposobu myślenia, przyzwyczajeń, zachowań, aktywności, mówienia. Nie da się ukryć, że im więcej bodźców dotrze do dziecka, tym lepiej dla jego rozwoju – dziecko, które ma dostęp do wielu zdarzeń i sytuacji, które spotyka się z wieloma ludźmi, w tym z rówieśnikami rozwija się lepiej i szybciej. Do tego uczy się żyć w społeczeństwie, bawić się w grupie czy ponosić konsekwencje swoich zachowań.

Dlatego też przedszkole i fakt, że dziecko do niego chodzi jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego dziecka. Oprócz tego, że ma ono możliwość zabawy z rówieśnikami to także poprzez kontakt z opiekunami uczy się dobrych i prawidłowych zachowań., Nie da się więc ukryć, że rola wychowawcza przedszkola jest bardzo duża. Badania potwierdzają, że dzieci, które chodziły do przedszkola potem w zerówce czy szkole podstawowej radzą sobie dużo lepiej wśród rówieśników, a do tego szybciej się uczą i przyswajają nowe rzeczy.

Celem wychowania w przedszkolu jest rozwijanie w dziecku jego wrodzonych zdolności i ukierunkowanie go na rozwijanie jego predyspozycji, przy jednoczesnym uczeniu go rzeczy, do których nie ma smykałki.

Dzięki temu, że w przedszkolu zatrudniane są opiekunki, które mają potrzebne wykształcenie i doświadczenie w nauce młodszych dzieci są one w stanie zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, by można było w późniejszym etapie wydobyć z niego te cechy, które są u niego wrodzone i mają predyspozycje, by wpłynąć znacząco na dalszy rozwój malucha. Często rola wychowawcza przedszkola jest większa niż rodziców, gdyż to właśnie dziecko w przedszkolu spędza większość swojego czasu. I często właśnie tam zostają odkryte pierwsze talenty dziecka.