Potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym

Jednym z warunków prawidłowego rozwoju naszego dziecka jest stworzenie mu takiego środowiska, w którym jego funkcjonowanie pozostanie niezaburzone. Dziecko powinno czuć, iż zaspokojone są jego podstawowe potrzeby, a także jako rodzice lub najbliższa rodzina powinniśmy zapewnić mu adekwatne możliwości rozwojowe.

Warto pamiętać o tym, iż dziecko w wieku przedszkolnym jest szczególnie wyostrzone na wszelkiego rodzaju braki w tych aspektach, a ich wartości nie można bagatelizować, ponieważ wpłynie to znacząco na rozwój naszej pociechy zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jeśli chodzi o potrzeby to podstawowymi z nich są z pewnością: potrzeba poczucia bezpieczeństwa, potrzeba ruchu, potrzeba miłości oraz zainteresowania ze strony najbliższych, przebywających z nami na co dzień osób.

Naturalną kwestią wydaje się zaspokojenie potrzeb biologicznych dziecka. Najprostszymi do zrealizowania są podstawy socjalne, które warunkują prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Są nimi między innymi właściwe odżywianie naszego dziecka, zadbanie o odpowiednie warunki, w których przebywa i czuje się najzwyczajniej bezpieczne.

Biorąc pod uwagę możliwości musimy pamiętać o tym, iż jego mowa nie służy tylko i wyłącznie do rozmów z kolegami z przedszkola lub osobami dorosłymi, ale pełni jednocześnie nową funkcję – pozwala wyrażać myśli i potrzeby samego zainteresowanego. W przedszkolu możliwości dzieci można zaobserwować nawet podczas prostych zabaw, które mają na celu stymulowanie ich rozwoju.

Dzięki różnorodnym działaniom podejmowanym podczas przedszkolnych zabaw dziecko rozwija swoje myślenie, fantazję, a także ciekawość świata. Warto pamiętać o fakcie, iż każdy człowiek odczuwa potrzebę, aby jego wysiłki i starania zostały docenione. Nie inaczej jest w przypadku przedszkolaków, które nader często powinny słyszeć słowa otuchy i wówczas z pewnością dziecko będzie szczęśliwsze.

Kolejną potrzebą, o której warto nadmienić jest potrzeba posiadania, która uwidacznia się na przykład poprzez chęć posiadania konkretnych zabawek czy przedmiotów, o które zabiega się wyłącznie dla siebie.