Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki

Analizując model dziecka dojrzałego, której jest gotowe do podjęcia nauki w szkole powinniśmy zwrócić uwagę na co najmniej kilka aspektów, które są istotne w tej materii. Pierwszą z nich jest dojrzałość fizyczna, która charakteryzuje się między innymi prawidłową sprawnością ruchową, a także działalnością manualną dziecka.

Dodatkowo pociecha powinna nie posiadać zaburzeń w koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dojrzałość fizyczna to także zespół odporności, który pozwala uniknąć chorób, a także uczucia ciągłego zmęczenia. Inną bardzo ważną kwestią jest dojrzałość emocjonalno-społeczna, która najprawdopodobniej jest najważniejsza ze wszystkich cech warunkujących rozpoczęcie nauki przez dziecko. Mowa tutaj o samodzielności dziecka, jego komunikatywności z osobami starszymi oraz pozostałymi rówieśnikami.

W grę w tym temacie wchodzi również jego dyscyplina w stosunku do narzuconych reguł, zasad postępowania w danym miejscu (na przykład w przedszkolu). To jednocześnie umiejętność opanowywania swoich emocji i reagowania na konkretne sytuacje w odpowiedni sposób. Dojrzałość umysłową dziecka warunkuje między innymi jego zainteresowanie poznawaniem świata, z czym zazwyczaj nie ma problemu, aczkolwiek zdarzają się wyjątki.

Chęć do nauki, jakiekolwiek zainteresowanie pisaniem i czytaniem to pozytywne zachowania, które dobrze świadczą o rozwoju dziecka. To także sposób, w jaki zachowuje się, a także orientuje w lokalnym środowisku, a więc świadomość tego, co i w jaki sposób się wokół niego dzieje. Dojrzałość umysłowa to także możliwość skupienia się na jednej rzeczy, np. na tym co mówi do dziecka nauczyciel.

Wartą uwagi kwestią jest także konieczność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla pozostałych osób, niekoniecznie rówieśników, ale także osób dorosłych. Dojrzałość do czytania i pisania bardzo często stwierdzana jest na podstawie rozróżniania kształtów, przypominania sobie przez dziecko danych elementów lub rozróżniania dźwięków. Ostatnią cechą dziecka, które modelowo dojrzałe jest do podjęcia nauki to dojrzałość do nauki matematyki.